Post mini-conferentie Single-Zijn

In ieder mens ligt een verlangen naar gezonde relaties, om je te verbinden en om onderdeel uit te maken van iets dat groter is dan jijzelf. Zaterdag 29 juni 2024 mochten we daarvan getuigen zijn samen met 150 andere Singles. Een fantastische en opbouwende dag mogen vol van ontmoetingen en krachtig onderwijs in een zeer ontspannen sfeer.

Jan Pool beet de spits af en sprak over single-zijn en intimiteit. Vanuit de eenzaamheid die hijzelf heeft ervaren sloeg hij een brug naar zeven vormen van intimiteit op basis waarvan ieder mens (gehuwd en alleenstaand) gezonde intimiteit kan ervaren.

De workshops

Hilde Pater neemt ons mee aan de hand van thema’s uit haar boek “onbeantwoorde liefde”. Hoe beweeg je je als single in een kerk en samenleving die met name ingericht is op stellen?

Helene Wieringa begeleide een workshop Bijbelsschilderen waar deelnemers konden in stilte konden oefenen met hun eigen creativiteit en de intimiteit met God.

Jacoline de Bakker vertelde over investeren in jezelf en je relatie met God. Hoe zit jij in elkaar? Welke plek heeft God in jouw bestaan? En hoe leg jij contact met de ander?

En verder

Werden er buiten spelen gespeeld, was er ruimte voor creatief gebed, werd er samen gegeten en gedronken en was er heel veel tijd voor ontmoetingen met andere singles in en om het Ravaqimcafé. Zondermeer een bijzonder geslaagde en gezegende dag waarop we met veel plezier terugkijken en wat ons betreft zeker niet de laatste keer zal zijn.